Κινητό Service Ελαστικών 24 ώρες

Κινητό service εαστιών Μήλιος

Επειδή ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε μπορεί να υπάρξει μία άτυχη στιγμή αναλαμβάνουμε την  αλλαγή ή και επισκευή των ελαστικών σας όσο είστε εν κινήσει, για όλους τους τύπους ελαστικού που μπορεί να διαθέτετε.

Η κινητή μονάδα μας είναι πλήρως εξοπλισμένη με κομπρεσέρ, ξεμονταριστές, ζυγοσταθμιστές και γενικότερα ότι απαιτείται για την αλλαγή ή την επισκευή των ελαστικών σας.